New Kanda | चिक्दा चिक्दा पुती ठुलो नै भएछ, ठुलो लाडो चाहीने भयो अब - Nepali Queen